# Ustav Republike Srbije

Zapamtite šta kaže ustav, jer ćete u nastavku videti koliko se on krši ovim testom.

# Član 83 - Sloboda preduzetništva

Preduzetništvo je slobodno.

Preduzetništvo se može ograničiti zakonom, radi zaštite zdravlja ljudi, životne sredine i prirodnih bogatstava i radi bezbednosti Republike Srbije.

# Član 84 - Položaj na tržištu

Svi imaju jednak pravni položaj na tržištu.

Zabranjeni su akti kojima se, suprotno zakonu, ograničava slobodna konkurencija, stvaranjem ili zloupotrebom monopolskog ili dominantnog položaja.

Prava stečena ulaganjem kapitala na osnovu zakona, ne mogu zakonom biti umanjena.

Strana lica izjednačena su na tržištu sa domaćim.

Poslednji put ažurirano: 3/4/2020, 6:32:40 AM